آغاز سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ با حضور شهردار تهران

۳ مهر ۱۳۹۵
صبح شنبه 3 مهر مراسم نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در مجتمع آموزشی متقین تهران برگزار شد.
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/6p5