بازدید شهردار تهران از پروژهای عمرانی

۹ تیر ۱۴۰۳
صبح امروز ۹ تیر ۱۴۰۳ شهردار تهران از چند پروژه‌ بزرگ عمرانی پایتخت ازجمله آزادراه شوشتری و شاخه غربی بزرگراه یادگار امام(ره) بازدید کرد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/nmH