بازدید شهردار و استاندار تهران از سد لار

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
علیرضا زاکانی شهردار تهران به همراه علیرضا فخاری استاندار تهران از روستای جوزده شمیرانات و سامانه انتقال آب نشتی سد لار بازدید کردند.
محسن ابوالقاسم
https://www.tehranpicture.ir/u/nkE