احیای شب بیست‌وسوم ماه رمضان در مرکز یاورشهر 9

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
مراسم احیای شب بیست‌وسوم ماه رمضان در مرکز یاورشهر 9 برگزار شد.
محمدرضا حاجی‌علیزاده
https://www.tehranpicture.ir/u/nh4