بازدید شهردار تهران از ستاد فرماندهی عملیات آتش نشانی

۲۳ اسفند ۱۴۰۲
علیرضا زاکانی شهردار تهران همزمان با چهارشنبه اخر سال از مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی تهران بازدید کرد.
محسن ابوالقاسم
https://www.tehranpicture.ir/u/nb7