نخستین نشست تخصصی مدیران حوزه سرمایه انسانی واحد‌های تابعه شهرداری تهران

۲۰ اسفند ۱۴۰۲
نخستین نشست تخصصی مدیران حوزه سرمایه انسانی واحد‌های ستادی، مناطق ۲۲گانه، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران در سال 1402 صبح شنبه 19 اسفندماه با حضور مدیران حوزه‌ سرمایه‌انسانی شهرداری‌تهران در سالن همایش‌های ایوان ری برگزار شد.
محمدرضا عبدالطیفی
https://www.tehranpicture.ir/u/nau