نشست خبری شهردار منطقه پانزده

۱۹ اسفند ۱۴۰۲
نشست خبری محمد شیری، شهردار منطقه پانزده، شنبه ۱۹ اسفندماه در محل ساختمان شهرداری این منطقه برگزار شد.
زهرا شهبازی تبار
https://www.tehranpicture.ir/u/nat