اختتامیه جشنواره دهکده جوانی

۲۹ شهریور ۱۳۹۵
تابستان امسال برای نخستین بار به همت خانه شهریاران جوان جشنواره تابستانی به نام «دهکده جوانی» ویژه جوانان با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و برج میلاد برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2j2