اختتامیه اولین جشنواره هنری ادبی پروردگارا

۹ اسفند ۱۴۰۲
اختتامیه اولین جشنواره هنری ادبی پروردگارا با حضور مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران در خانه و باغ تاریخی اتحادیه برگزار شد.
محسن ابوالقاسم
https://www.tehranpicture.ir/u/n97