افتتاح ۶۰ پروژه مدیریت شهری در منطقه سه تهران

۵ اسفند ۱۴۰۲
مراسم افتتاح و بهره‌برداری از ۶۰ پروژه عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۳ در صدوسومین پویش امید و افتخار با حضور هادی حق بین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، حمید جوانی شهردار منطقه ۳ و جمعی از مدیران شهری در بوستان ملت برگزار شد.
محسن ابوالقاسم
https://www.tehranpicture.ir/u/n8v