دیدار دوستانه پرسپولیس با ستارگان هنر و موسیقی

۳ فروردین ۱۳۹۵
دیدار دوستانه پرسپولیس با ستارگان هنر و موسیقی برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/8Ox