رویداد آموزشی تعالی سازمانی و تحول اداری شهرداری تهران

۳۰ بهمن ۱۴۰۲
اولین رویداد آموزشی تعالی سازمانی و تحول اداری شهرداری تهران با عنوان شهرآموز در ۱۰ کارگاه آموزشی با حضور پرسنل و مدیران شهری شهرداری تهران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.
محسن ابوالقاسم
https://www.tehranpicture.ir/u/n8b