آیین بهره برداری از 58 دستگاه واگن مترو تهران

۲۸ شهریور ۱۳۹۵
صبح یک شنبه 28 شهریور آیین بهره برداری از 58 دستگاه واگن مترو تهران و ورود اولین سری از اتوبوسهای جدید تک کابین با حضور شهردار تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5n8