نمایش بیست هزار فرسنگ زیر دریا‎

۲۸ شهریور ۱۳۹۵
نمایش بیست هزار فرسنگ زیر دریا براساس رمان مشهور ژول ورن و به کارگردانی پینو دی بودو در تماشاخانه باران روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/4ly