بارش برف زمستانی در منطقه 1

۱۴ بهمن ۱۴۰۲
بارش برف زمستانی در منطقه 1 از ساعات اولیه صبح روز جمعه 13 دی‌ماه آغاز شد و این منطقه را سفید پوش کرد و جلوه زیبایی به این منطقه داد.
حمیدرضا صادقی
https://www.tehranpicture.ir/u/n63