تابستان گرم در چشمه علی

۲۷ شهریور ۱۳۹۵
آب تنی در چشمه علی شهرری یکی از تفریحات مورد استقبال کودکان و نوجوانان در گرمای تابستان است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/4v6