چهارمین روز جشنواره نقالی غدیر

۲۶ شهریور ۱۳۹۵
در چهارمین روز جشنواره نقالی و پرده خوانی غدیر، نقالان علوی در محوطه تئاتر شهر به اجرای آثار خود پرداختند. پرده خوانی های «دشت ارژن» توسط مجتبی حسن بیگی و معجزات حضرت علی (ع) محمدصادق بصیری اجرا شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5lq