پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس

۲۴ شهریور ۱۳۹۵
با بهره برداری از تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس در منطقه 22 پیاده موج میعادگاه زیبای شهروندانی تهرانی خواهد شد.
امیر گلی پور
https://www.tehranpicture.ir/u/2ew