مادرانه‌ای برای شهر من

۱۱ دی ۱۴۰۲
صدای مادر را که به یاد می‌آورم، اعتبارم می‌بخشد و لحظه‌‌های نشیب را اعتمادم، به یاد می‌آورم افرای افراشته‌ای را، به یاد می‌آورم مادران عزیز شهرم را ...
آژانس عکس تهران
https://www.tehranpicture.ir/u/n0n