جشن های دهه ولایت در ایستگاه های منتخب مترو

۲۴ شهریور ۱۳۹۵
آغاز جشن های دهه ولایت از مجموعه برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در ایستگاه های منتخب مترو برگزار می شود.
داریوش جبرئیلی
https://www.tehranpicture.ir/u/5sh