نمایش دل پیچه‎

۲۴ شهریور ۱۳۹۵
نمایش دل پیچه به کارگردانی سعید دولتی در تماشخانه همای سعادت روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/4ar