هرس درختان در منطقه ۱۶

۲۵ آذر ۱۴۰۲
همه ساله با نزدیک شدن به اواخر پاییز و آغاز فصل سرما، معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به منظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی در پی‌بارش برف و شکستن درختان و همینطور به منظور رشد بیشتر آنها اقدام به هرس شاخه‌های اضافی درختان می‌کند.
محمدرضا کریمی
https://www.tehranpicture.ir/u/mY7