نخستین جشنواره نقالی و پرده خوانی غدیر

۲۳ شهریور ۱۳۹۵
نخستین جشنواره نقالی و پرده خوانی غدیر در محوطه تئاترشهر در حال برگزاری است.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/497