آیین افتتاح فروشگاه شهروند شعبه جنت آباد

۲۳ شهریور ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 23 شهریور آیین افتاح فروشگاه شهروند شعبه جنت آباد با حضور مدیر عامل فروشگاههای شهروند و شهردار منطقه پنج برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/60x