هجدهمین جشن خانه سینما‎

۲۳ شهریور ۱۳۹۵
هجدهمین جشن خانه سینما با اهدای جوایز به برندگان بخش های مختلف در میدان مشق برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/293