جشن روز ملی سینما در موزه سینما‎

۲۳ شهریور ۱۳۹۵
جشن روز ملی سینما در موزه سینما‎ برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/75x