نورپردازی عمارت قزاقخانه

۲۳ شهریور ۱۳۹۵
مجموعه عمارت قزاقخانه مربوط به دوره قاجار و دوره پهلوی است و در شمال میدان مشق جای گرفته است. این عمارت برای میزبانی هجدهمین جشن خانه سینما نورپردازی شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/3gg