بازدید کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از باغ کتاب

۲۴ آبان ۱۴۰۲
یکصد‌و‌دهمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران روز گذشته 23 آبان‌ماه در محل باغ کتاب تهران برگزار شد. همچنین اعضای این کمیسیون از محل این مجموعه نیز بازدید کردند.
حمیدرضا مهربان
https://www.tehranpicture.ir/u/mzy