رویداد چای همسایگی در منطقه ۱۱

۲۳ آبان ۱۴۰۲
در راستای طرح آموزش محور ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی در منطقه ۱۱ و با هدف تعامل و اشنایی همسایگان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی رویداد چای همسایگی را در شهرک شهید جنگروی محله حر برگزار کرد.
وحید مینا
https://www.tehranpicture.ir/u/mzv