نهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

۲۳ شهریور ۱۳۹۵
نهمین نمایشگاه «زنان و تولید ملی» از 18 شهریور تا 26 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفت و گو در حال برگزاری است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/4xk