مانور آمادگی تجهیزات فضای سبز منطقه ۱۶

۱۶ آبان ۱۴۰۲
با هدف رصد وضعیت ادوات، تجهیزات و نهاده‌های مصرفی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ با حضور تمامی پیمانکاران و ناظرین نواحی ۹ گانه و مدیران شهری منطقه ۱۶ شهرداری تهران بازدید به عمل آمد.
محمدرضا کریمی
https://www.tehranpicture.ir/u/myH