مسابقات کراس فیت کارکنان شهرداری تهران

۸ آبان ۱۴۰۲
مسابقات کراس فیت ویژه آقایان شاغل در کلیه واحدهای شهرداری تهران به میزبانی منطقه 1 و به همت اداره کل رفاهی شهرداری صبح دوشنبه 8 آبان در منطقه 1 برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/mxu