مراسم نمادین حج و عید قربان در آسایشگاه کهریزک

۲۲ شهریور ۱۳۹۵
صبح امروز مراسم نمادین حج و جشن عید سعید قربان در آسایشگاه کهریزک برگزارشد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/54d