تور بازدید اصحاب رسانه از روند لایروبی مسیل ها و قنوات

۲۴ مهر ۱۴۰۲
تور بازدید اصحاب رسانه از روند لایروبی مسیل ها و قنوات از سرشاخه اصلی باکری واقع در منطقه ۵ تهران با حضور حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و علیرضا جعفری، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران، صبح روز دوشنبه ۲۴ مهرماه برگزار شد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/mwk