جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق

۲۲ مهر ۱۴۰۲
جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق عصر شنبه 22 مهر با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/mw3