بازدید شهردار بلگراد از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران

۲۱ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و هیئت همراه خود از دریاچه خلیج فارس و آبشار تهران بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/40r