تور بازدید اصحاب رسانه از منطقه ۱۵

۱۹ مهر ۱۴۰۲
تور بازدید اصحاب رسانه از آرامستان ارامنه، پروژه عمرانی کلینیک گل و گیاه بوستان فدائیان اسلام و پروژه عمرانی سرای ایرانی واقع در منطقه ۱۵ با حضور محمد شیری شهردار این منطقه، صبح روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه برگزار شد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/mvu