بازدید شهردار بلگراد از برج میلاد و رصدخانه شهر تهران

۲۱ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و هیئت همراه خود از برج میلاد و رصدخانه شهر تهران بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2p7