کاروان شادی کودکان در بوستان دانشجو

۱۶ مهر ۱۴۰۲
همزمان با هفته کودک، کاروان شادی کودکان در بوستان دانشجو منطقه ۱۱ برگزار شد.
وحید مینا
https://www.tehranpicture.ir/u/mut