بازدید شهردار بلگراد از مترو خط یک

۲۱ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و هیئت همراه خود از مترو خط یک بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/6ny