امضای توافق نامه همکاری بین تهران و بلگراد

۲۱ شهریور ۱۳۹۵
ظهر شنبه 20 شهریور آیین امضای توافق نامه همکاری بین تهران و بلگراد با حضور شهرداران دو پایتخت صورت گرفت.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/7jr