دیدار شهردار بلگراد با رئیس شورای شهر تهران

۲۱ شهریور ۱۳۹۵
'سینیشا مالی' شهردار بلگراد و هیئت همراه خود صبح شنبه 20 شهریور ماه با مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران داردر کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/5ot