بازدید شهردار بلگراد از نمایشگاه زنان و تولید ملی

۲۱ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و هیئت همراه خود از نهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/9cx