آیین نواختن زنگ بازگشایی دبیرستان دخترانه میثاق

۱ مهر ۱۴۰۲
آیین نواختن زنگ بازگشایی دبیرستان دخترانه میثاق، صبح امروز ۱ مهر ۱۴۰۲ با حضور فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ و سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس تهران بزرگ در این مدرسه برگزار شد.
مهدی هادی
https://www.tehranpicture.ir/u/mto