آیین نواختن زنگ بازگشایی مدرسه علامه حلی

۳ مهر ۱۴۰۲
آیین نواختن زنگ بازگشایی مدرسه علامه حلی شماره 10, صبح امروز 3 مهر ۱۴۰۲ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران , محمد تقی رجبی رییس اداره استعداهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش در محل مدرسه حلی برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/mtr