خداحافظی با سینمای 35 میلیمتری

۲۰ شهریور ۱۳۹۵
کمبود پوزتیو و نگاتیو مدتی است به معضل بزرگ سینمای ایران تبدیل شده است. و سازمان سینمایی قصد دارد سالن سینماها را با امکانات دیجیتال تجهیز کند. استودیو شرکت «فیلم‌ساز» در سال ۱۳۳۹ کار خود را در خیابان ترکان و در یک محل اداری آغاز کرد و چند سال بعد به خیابان «خاقانی» نقل مکان کرد تا دو سال پیش به کار خود ادامه می‌داد، اما از آن به بعد فعالیت این شرکت متوقف شده است. همین طور مرکز خدمات صنایع فیلم ایران یا همان استودیو بدیع نیز از دوسال پیش هیچ فعالیتی ندارد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4nm