اکران خیریه فیلم سینمایی والدراما‎

۲۰ شهریور ۱۳۹۵
اکران خیریه فیلم سینمایی والدراما به نفع موسسه کودکان سرزمین من در تالار ایوان شمس برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/6ov