خدمت‌رسانی مواکب رویداد جاماندگان اربعین حسینی - ۱

۱۵ شهریور ۱۴۰۲
مواکب رویداد جاماندگان اربعین حسینی به عزاداران و محبان آن حضرت خدمت‌رسانی می کنند.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/mrn