جشنواره غذای خیریه شهر امید

۲۰ شهریور ۱۳۹۵
گروه مردمی شهر امید هر پنجشنبه در بوستان ملت اقدام به برگزاری جشنواره غذای خیریه می نماید که در روزهای پایان شهریور ، عواید این جشنواره صرف خرید لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند خواهد شد.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/4pw