آیین بدرقه جاماندگان اربعین در میدان امام حسین(ع)

۱۵ شهریور ۱۴۰۲
آیین بدرقه جاماندگان اربعین حسینی با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و مدیران ارشد شهری و عزاداران آن حضرت، صبح روز چهارشنبه ۱۵ شهریورماه در میدان امام حسین(ع) برگزار شد.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/mrl